Zasady organizacji wycieczki rowerowej.

=> Podstawowe informacje o trasie

 • długość trasy,
 • orientacyjny czas przejazdu,
 • topografia terenu,
 • ciekawe miejsca,
 • możliwość skrócenia trasy (łączniki).

=> Program

 • miejsce i czas zbiórki,
 • godzina wyjazdu,
 • miejsca postoju [pierwszy 1/3 dystansu, czas ok. 15’, drugi 2/3 dystansu, czas ok. 20’],
 • godzina i miejsce zakończenia wycieczki.

=> Zasady uczestnictwa

 • w czasie wycieczki należy przestrzegać przepisy ruchu drogowego,
 • szczegółowe przepisy dotyczące grupy rowerzystów:
  odstęp między rowerami 3-5 m,
  liczba rowerów w kolumnie max 15,odległość między kolumnami 200m
  podczas postoju nie wolno blokować drogi,
 • należy zabrać apteczkę, przybornik z narzędziami i łatki do naprawy dętek,
 • każdy powinien zabrać odpowiednią dla siebie ilość napoju i jedzenia,
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i w pełni ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zdrowiu i mieniu własnym, innych uczestników wycieczki jak i osób trzecich,
 • uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność i podczas jazdy podejmują decyzje stosowne do swojej kondycji fizycznej jak i umiejętności jazdy na rowerze,
 • Ze względu na rekreacyjny charakter wycieczki wyklucza się wszelkie współzawodnictwo sportowe na trasie przejazdu,
 • uczestnicy wycieczki wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach internetowych z wyprawy,
 • Udział w wycieczce jest równoznaczny z akceptacją powyższych zasad organizacji wycieczki.

Powyższe zasady mają jedynie charakter informacyjny, mają zasygnalizować występujące problemy. Organizując wycieczkę rowerową należy sprawdzić obowiązujący stan prawny na dzień wyjazdu

 

Dodaj komentarz